Doradztwo. Wdrożenie. Zmiana.

Kim jesteśmy?

Wspieramy naszych klientów w każdej dziedzinie komunikacji społecznej.

Doradzamy, planujemy i prowadzimy działania wszędzie tam, gdzie w grę wchodzi reputacja, angażowanie interesariuszy czy relacje z mediami. Naszymi klientami są firmy i organizacje z najróżniejszych branż, od infrastruktury, przez usługi finansowe i rekrutacyjne po sektor technologiczny. Taką wszechstronność umożliwia nasze interdyscyplinarne przygotowanie oraz nacisk, jaki kładziemy na badania i analizę.

Jak pracujemy?

Opieramy się na danych i konkretnej wiedzy. Nie wierzymy w skuteczność gotowych, standardowych rozwiązań, dlatego pierwszym etapem pracy nad strategią jest dla nas zawsze kompleksowe przygotowanie merytoryczne i analiza otoczenia naszego klienta.

Forward PR oferuje pełen zakres usług public relations – i znacznie więcej. Zajmujemy się doradztwem strategicznym i komunikacją marketingową, swobodnie poruszamy się w mediach społecznościowych i badaniach rynku, prowadzimy szerokie konsultacje społeczne i projektujemy publikacje.

Nasze kompetencje

Zespół Forward PR to socjologowie, prawnicy, inżynierowie, ekonomiści, psycholodzy i dziennikarze – każdy z doświadczeniem w komunikacji społecznej. Część z nas posiada także potwierdzone szkoleniami i certyfikatami kompetencje trenerskie i mediacyjne.

Forward PR stworzyliśmy z myślą o klientach, którzy potrzebują partnerów i doświadczonych doradców – kogoś, komu mogą powierzyć odpowiedzialność mówienia o nich, a często też w ich imieniu. Dzięki takiemu podejściu zdobyliśmy zaufanie wielkich polskich i międzynarodowych firm, organizacji samorządowych i stowarzyszeń branżowych.

Wsparcie inwestycji trudnych społecznie

Wierzymy, że otwarta i stała komunikacja z interesariuszami pozwala zrealizować nawet najtrudniejsze inwestycje – zaś dzięki wieloletnim doświadczeniom i doprowadzonym do końca projektom wiemy, że to prawda. Pracujemy z inwestorami budującymi niezbędną do funkcjonowania państwa infrastrukturę, której lokalizacja nierzadko wzbudza sprzeciw lokalnych społeczności. Od początku istnienia Forward PR powierzono nam obsługę ponad trzydziestu projektów o łącznej wartości przekraczającej 3,5 mld złotych.

Public Affairs

Wspieramy naszych klientów w budowaniu i utrzymywaniu relacji z kluczowymi partnerami publicznymi na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym.

Jesteśmy przekonani, że nasi klienci mogą i powinni brać aktywny udział w tworzeniu polityk publicznych – przede wszystkim poprzez wzbogacanie debaty unikalnymi danymi, analizami i punktami widzenia.

Staramy się wielotorowo angażować najważniejszych decydentów, regulatorów czy interesariuszy wokół spraw kluczowych dla długofalowego rozwoju naszych klientów i ich branż. Mamy za sobą doświadczenia pracy dla silnie regulowanych sektorów, organizacji społecznych czy przedstawicieli zawodów zaufania publicznego.

PR i media relations

Budowanie i utrzymywanie dobrych, merytorycznych relacji z mediami to jedno z podstawowych narzędzi, jakimi się posługujemy.

Model współpracy dostosowujemy do potrzeb i uwarunkowań klienta. Możemy działać jako jego rzecznicy lub wewnętrzne biuro prasowe czy dział PR. Bywamy zewnętrznymi doradcami lub samodzielnie realizujemy przygotowane przez nas strategie komunikacji.

Zarządzanie i komunikacja w kryzysie

Pomagamy zapobiegać zagrożeniom dla reputacji i chronić ją w razie kryzysu.

Rosnąca rola niematerialnej wartości firm, zwiększająca się wrażliwość opinii publicznej czy wreszcie tempo komunikacji poprzez platformy społecznościowe – ochrona reputacji staje się kluczową kompetencją już nie tylko w branżach tradycyjnie uważanych za wrażliwe.

W ścisłej współpracy z klientami przeprowadzamy ewaluacje istniejących mechanizmów ochronnych, przygotowujemy działania prewencyjne, opracowujemy procedury minimalizowania ryzyka reputacyjnego i prowadzimy szkolenia personelu. W trybie kryzysowym pracujemy 24/7, by w etyczny i skuteczny sposób zdiagnozować zagrożenia, ograniczyć szkody dla reputacji, a następnie jak najszybciej rozpocząć proces jej odbudowy.

Media społecznościowe i content marketing

Potrafimy zajmująco opowiadać o naszych klientach i ich markach.

Krajobraz medialny i oczekiwania odbiorców gwałtownie ewoluują. Wciąż jednak najbardziej angażują dobrze opowiedziane historie.

Budując i realizując strategie komunikacji w mediach społecznościowych, potrafimy znaleźć takie historie u naszych klientów, nadać im atrakcyjną formę i umieścić na tych platformach, gdzie trafią do właściwej grupy docelowej. Tworzymy treści wizualne i wideo, analizujemy dane, planujemy budżety – a przede wszystkim wzmacniamy wzajemne zrozumienie pomiędzy naszymi klientami i ich najważniejszymi interesariuszami.

Szkolenia

Umiemy dzielić się naszą wiedzą i doświadczeniem w atrakcyjny i skuteczny sposób.

Certyfikowani trenerzy z naszego zespołu potrafią zdiagnozować potrzeby szkoleniowe, zaprojektować właściwe warsztaty i przeprowadzić je, stale pamiętając o zdefiniowanych wcześniej strategicznych założeniach komunikacyjnych. Współpraca z mediami, wystąpienia publiczne, procedury reakcji w sytuacjach kryzysowych, warsztaty strategiczne –. jesteśmy gotowi do prowadzenia zarówno wstępnych, standardowych szkoleń, jak i tych zaawansowanych, projektowanych na miarę.

Zrealizowane działania

Wspieraliśmy klienta w komunikacji dotyczącej skutków projektowanej zmiany ustawy: zainspirowaliśmy ponad sto publikacji, inicjowaliśmy debaty eksperckie, opracowaliśmy przystępne materiały. Skutecznie nadaliśmy ton dyskusji dotyczącej procesu legislacyjnego, prezentując nie tylko perspektywę klienta, ale i wszystkich tych, którym niekorzystne rozwiązania utrudniłyby pracę. Argumenty wzięto pod uwagę w ostatecznym kształcie projektu. Dodatkowo klient zyskał pozycję eksperckiej organizacji, przygotowującej w ścisłej współpracy z administracją rządową projekt nowej instytucji prawa.

Od podstaw zaprojektowaliśmy proces komunikacji dla jednego z największych i najstarszych programów stażowych w Polsce. W efekcie przy zoptymalizowanym budżecie już w pierwszym roku obsługi osiągnęliśmy rekordową liczbę zgłoszeń, zainteresowaliśmy programem ogólnopolskie media oraz pozyskaliśmy partnerów wśród najważniejszych polskich uczelni.

Przeprowadziliśmy roczny proces konsultacji społecznych z udziałem władz wojewódzkich, powiatowych i gminnych, a przede wszystkim mieszkańców, stowarzyszeń lokalnych i organizacji ekologicznych. Wspólnie znaleźliśmy optymalny przebieg linii elektroenergetycznej, która przechodzi przez silnie zurbanizowane tereny jednej z największych polskich aglomeracji.

Dla dużego podmiotu z branży budowlanej przygotowaliśmy program szkoleniowo-rozwojowy dla przedstawicieli terenowych odpowiedzialnych za pozyskiwanie prawa do nieruchomości pod budowę infrastruktury przesyłowej. W efekcie wdrożenia zasad zaproponowanych przez konsultantów Forward PR skuteczność pozyskiwania zgód właścicieli wzrosła o blisko 30%.

Opracowaliśmy wnioski o dofinansowanie, dzięki którym nasi partnerzy uzyskali dofinansowanie na rozwój innowacyjnych rozwiązań.

Po roku pracy z nami startup działający w branży rekrutacji osiągnął 20% rozpoznawalności marki w grupie docelowej. Przedstawiciele spółki zyskali status ekspertów rynku, regularnie komentując aktualne wydarzenia i długofalowe trendy.

Dla firmy z branży windykacyjnej przygotowaliśmy program wsparcia skierowany do dłużników. Zaprojektowaliśmy i przeprowadziliśmy warsztaty dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji. Wspólnie z zespołem trenerów pomogliśmy setkom osób w sformułowaniu ich indywidualnego planu na wyjście z długów.

Dla firmy inżynieryjnej przeprowadziliśmy serię warsztatów, dzięki którym przygotowaliśmy materiały niezbędne w procesie międzynarodowej ekspansji firmy. Stworzyliśmy publikacje prezentujące ofertę firmy w sposób uwzględniający potrzeby zagranicznych odbiorców.

Poprzez badania grup docelowych dla klienta z branży pośrednictwa nieruchomości precyzyjnie określiliśmy potrzeby i obawy potencjalnych inwestorów. Na tej podstawie opracowaliśmy i wdrożyliśmy strategię komunikacji oferty na rynkach egzotycznych, łącznie z koncepcją wyjazdów studyjnych, która trzykrotnie zwiększyła zainteresowanie ofertą firmy.

Kontaktul. Piękna 68
00-384 Warszawa
+48 602 760 800