Baltic Power - logo
18.05.2021
Wspieramy spółkę Baltic Power z Grupy PKN Orlen
Forward PR doradza w komunikacji projektu wyprowadzenia mocy z pierwszej morskiej farmy wiatrowej PKN Orlen. Odpowiadamy za kontakt z lokalnymi społecznościami, a także władzami gmin objętych projektem. Przybliżamy koncepcję MFW, przygotowujemy materiały informacyjne, wspieramy rozmowy z wszystkimi interesariuszami projektu.
powrót

Porozmawiajmy
o Twoim biznesie.